Transportfordon (11)
Lastbilar (2)
Dragbilar (0)
Släpvagnar (0)
Bussar (0)
Brandbilar & andra samhälls service bilar (0)
Containrar (7)
Trailers (0)
Lätta last- och skåpbilar < 3,5 ton (0)
Lasthantering (0)
Reservdelar (0)
Elektriska fordon (0)
Terrängfordon (0)
Lösa byggnationer (0)
Personbilar (0)
Övriga (2)
Entreprenad (71)
Grävmaskiner (7)
Teleskoplastare (0)
Grävlastare (0)
Kranar (0)
Liftar (1)
Dumprar (0)
Vägbyggnadsmaskiner (0)
Lastare (8)
Utrustning för underjordsbrytning (0)
Återvinning & sortering (1)
Schaktmaskiner (0)
Kompressorutrustning (1)
Generatorer (3)
Olja- och gasutrustning (0)
Marinutrustning (0)
Cementutrustning (0)
Pålningsutrustning (0)
Asfalteringsmaskiner (0)
Vibratorplattor (0)
Borrutrustning (0)
Reservdelar (10)
Redskap och utrustning (38)
Byggmaskiner - Annat (2)
Materialhantering (1)
Motviktstruckar (1)
Låglyftare (0)
Staplare (0)
Skjutstativtruck (0)
Plocktruckar (0)
Containertruck (0)
Specialutrustning (0)
Tillbehör och komponenter (0)
Lagerutrustning (0)
Övriga (0)
Sidlastare (0)
Reservdelar (0)
Lagerstädmaskiner (0)